THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

 

     
QD giai the truong vua hoc vua lam 15-5.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhằ nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.