THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Khai trình sử dụng lao động

Thành phần hồ sơ: (Khai trình sử dụng - Báo cáo giảm - Báo cáo chấm dứt sử dụng)
 
NN

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - Khai trình sử dụng lao động:

        04 bản khai trình sử dụng lao động ( mẫu 1 , mẫu 2 ).

        01 bản sao có chứng thực GCN ĐKKD của đơn vị sửng dụng lao động.

    - Báo cáo giảm lao động:

        04 bản Báo cáo giảm lao động của đơn vị.

    - Báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động:

        04 Bản báo cáo chấm dứt sử dụng lao động (theo mẫu).

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 08 ngày làm việc.

LỆ PHÍ: không thu.


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.