THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Đăng ký nội quy lao động

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết
 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - 01 đơn đề nghị xét Nội quy lao động của đơn vị đăng ký.

    - 01 Quyết định của Giám đốc ( Thủ trưởng đơn vị ) về việc ban hành Nội quy lao động.

    - 02 bản Nội quy lao động.

    - 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực bản sao).

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 ( mười ) ngày làm việc.

LỆ PHÍ : Không thu


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.