THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

Thành phần hồ sơ: Khai trình sử dụng, Báo cáo giảm lao động, Báo cáo chấm dứt sử dụng lao động và thời gian giải quyết...
 

 THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (căn cứ công văn số 17940/SLĐTBXH-VL ngày 06/11/2015 của Sở Lao động thương binh và Xã hội TP.HCM):

+Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

+Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm......... (cuối năm........)

+Sổ quản lý lao động

 


     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.