THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc soạn thảo và ban hành Nội quy lao động tại đơn vị, căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận 1 giới thiệu các mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động để tham khảo áp dụng trong doanh nghiệp theo tập tin đính kèm.
 

     

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)
   Đăng ký nội quy lao động (00:00 - 18/05/2007)
   Mẫu Quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.