THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

Thủ tục Hòa giải vụ tranh chấp lao động

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Người lao động nộp đơn xin được hòa giải về vấn đề tranh chấp lao động đối với người sử dụng tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

* Bước 2: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đơn, cán bộ thụ lý người lao động và người sử dụng lao động  đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận để giải quyết.

* Bước 3:

a. Nếu hòa giải viên lao động hòa giải thành: lập biên bản hòa giải thành

b. Nếu hòa giải viên lao động hòa giải không thành : lập biên bản hòa giải không thành để các bên khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

           + Đơn đề nghị hòa giải lao động và các chứng cứ có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên đoàn Lao động quận.

- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản Hòa giải vụ tranh chấp lao động .

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn đề nghị Hòa giải tranh chấp lao động

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Bộ Luật Lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.

* Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

* Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.