THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

 

Để tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thông tin và cơ hội tham gia Chương trình tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, theo công văn số 1108/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/12/2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc tại Công hòa Liên bang Đức;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về nội dung tuyển chọn lao động là người Việt Nam đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối tại các Trường Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nội dung cụ thể đính kèm theo văn bản này:

342SLD(TBXH.pdf


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.