THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Công văn về việc triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thông tin đến các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quận 1  về triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động -  bệnh nghề nghiệp.

 

Nội dung công văn số 2390/SLĐTBXH-ATLĐ ngày 06/02/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động -  bệnh nghề nghiệp:

2390.pdf


     
2390.pdf

 
Các Lao động – Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức (10:39 - 20/01/2017)
   Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (10:40 - 29/02/2016)
   Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương (11:52 - 03/02/2016)
   Đăng ký nội quy lao động (17:25 - 15/07/2015)
   Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. (08:14 - 22/05/2014)
   Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể (21:33 - 13/11/2013)
   Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (07:57 - 30/06/2009)
   Khai trình sử dụng lao động qua mạng (07:19 - 09/09/2008)
   Mẫu quyết định ban hành và mẫu Nội quy lao động áp dụng trong doanh nghiệp (16:38 - 11/04/2008)
   Khai trình sử dụng lao động (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.