THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Công văn về việc triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thông tin đến các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quận 1  về triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động -  bệnh nghề nghiệp.

 

Nội dung công văn số 2390/SLĐTBXH-ATLĐ ngày 06/02/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động -  bệnh nghề nghiệp:

2390.pdf


     
2390.pdf

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.