THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Môi trường

|

Môi trường

Thu phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo:

Kể từ ngày 1/1/2017 mức thu phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước là 300.000 đồng /đề án xả nước thải vào nguồn nước trước khi trả giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho cơ sở ( theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND  ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).


 

     

 
Các Môi trường đã đưa
   Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm sử dụng túi nilông trên địa bàn Quận 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 (15:26 - 09/02/2017)
   Thủ tục Xác nhận đăng ký đề án đơn giản (11:29 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.