THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Quản lý đô thị

Quản lý đô thị
 
1- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

2- Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ:
Quy trình cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ (QT04)

3- Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình không phải nhà ở riêng lẻ:

4- Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng:

5- Cấp giấy phép xây dựng bảng quảng cáo:

6- Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 

7- Gia hạn văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 
     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh (17:31 - 09/06/2015)
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (17:31 - 09/06/2015)
   Cấp giấy phép sử dụng lề đường để chậu kiểng hoặc các trường hợp khác (17:31 - 09/06/2015)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp có thay đổi nội dung đề nghị cấp phép) (17:31 - 09/06/2015)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp không thay đổi nội dung giấy phép) (17:30 - 09/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.