THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quản lý đô thị

|

Quản lý Đô thị

Cấp phép tạm sử dụng lề đường để kinh doanh dịch vụ giữ xe 02 bánh

Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và địa điểm nộp hồ sơ:
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Đối với các đơn vị, tập thể:

- 01 đơn vị đề nghị tạm sử dụng vỉa hè, lề đường (theo mẫu);

- Giấy đăng ký Kinh doanh Dịch vụ giữ xe (nếu có);

- Văn bản cử người làm đại diện đứng tên giấy phép (nếu có);

- Bản sao chứng minh nhân dân người được cử đứng tên giấy phép;

- Các văn bản pháp lý khác (nếu có).

2. Đối với cá nhân:

- 01 đơn đề nghị tạm sử dụng vỉa hè, lề đường (theo mẫu);

- Giấy đăng ký Kinh doanh Dịch vụ giữ xe (nếu có);

- Bản sao chứng minh nhân dân;

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 (mười) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ: không thu.

D. ĐIẠ ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1. Địa chỉ : 2E Nguyễn Thành Ý, Phường ĐaKao, quận 1.


     

 
Các Quản lý Đô thị đã đưa
   Cấp phép tạm sử dụng lề đường để xe 02 bánh (không thu phí) (17:31 - 09/06/2015)
   Cấp giấy phép sử dụng lề đường để chậu kiểng hoặc các trường hợp khác (17:31 - 09/06/2015)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp có thay đổi nội dung đề nghị cấp phép) (17:31 - 09/06/2015)
   Gia hạn giấy phép sử dụng lề đường (trường hợp không thay đổi nội dung giấy phép) (17:30 - 09/06/2015)
   Cấp phép tạm sử dụng vỉa hè, lề đường vào mục đích tạm để vật liệu xây dung và che chắn công trình (17:30 - 09/06/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.