THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Sao lục văn bản hành chính

|

Sao lục văn bản hành chính

Sao lục văn bản hành chính

Mã số hồ sơ 101000
 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Người trực tiếp chịu sự điều chỉnh hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nội dung điều chỉnh của văn bản hành chính chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn.

* Bước 2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin sao lục văn bản hành chính (theo mẫu) (01 bản).

+ Bản sao văn bản hành chính cần sao lục (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Bản trích lục hồ sơ  

- Lệ phí (nếu có):  10.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn xin sao lục văn bản hành chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Quận 1 chỉ giải quyết sao lục các trường hợp:

+ Văn bản hành chính hiện đang được lưu trữ tại cơ quan Ủy ban nhân dân Quận 1;

+ Người xin sao lục là người trực tiếp chịu sự điều chỉnh của văn bản hành chính hoặc là người có quyền và nghĩa vụ có liên quan đến nội dung điều chỉnh văn bản hành chính

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Lưu trữ năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012;

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND Quận 1 ban hành quy chế văn thư lưu trữ của UBND Quận 1 và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 1.


     

 
Các Sao lục văn bản hành chính đã đưa
   Sao lục văn bản hành chính (08:19 - 03/11/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.