TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế

 

Nội dung chi tiết theo Văn bản đính kèm: 137 TB UBND.pdf


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Quận 1 (11:40 - 10/04/2019)
   Không ngừng đổi mới trong phương thức hoạt động (19:43 - 19/12/2018)
   Phường Nguyễn Cư Trinh: triển khai các cuộc vận động hướng về khu phố (19:42 - 19/12/2018)
   Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh (19:42 - 19/12/2018)
   Tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. (19:42 - 19/12/2018)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.