TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1.

 

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN.

Stt

Vị trí cần tuyển

Mã ngạch

Số lượng nhu cầu cần tuyển

1

Giáo viên trung học phổ thông (Ngữ Văn)

V.07.05.15

01

2

Giáo viên trung học phổ thông

(Toán)

01

3

Giáo viên trung học phổ thông

(Lý)

01

4

Giáo viên trung học phổ thông

(Hóa)

01

5

Giáo viên trung học phổ thông

(Sinh)

02

6

Giáo viên trung học phổ thông

(Sử)

01

7

Giáo viên trung học phổ thông

(Anh Văn)

02

8

Giáo viên trung học phổ thông

(Tin học)

01

9

Giáo viên trung học phổ thông

(Thể dục)

01

10

Kế toán

06.031

01

11

Thủ Quỹ

01.003

01

12

Tổ chức nhân sự

 

01.004

01

01.003

01

13

Quản lý lao động sản xuất và Dịch vụ kỹ thuật

 

01.003

01

14

Y tế

V.08.03.07

01

15

Đào tạo Hướng nghiệp

01.003

02

Tổng hợp

19


II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:
XÉT TUYỂN.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm theo quy định;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện cụ thể:

a) Giáo viên:

- Giáo viên Trung học phổ thông (Ngữ văn): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Ngữ Văn.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Toán): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Toán; Toán tin.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Lý): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Vật lý.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Hóa): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Hóa.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Sinh): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Sinh học.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Sử): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Sử.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Anh Văn): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Anh ngữ; Đại học chuyên ngành Anh văn.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Tin học): Tốt nghiệp Đại học khoa sư phạm Công nghệ thông tin; Toán Tin.

- Giáo viên Trung học phổ thông (Thể Dục): Tốt nghiệp Đại học sư phạm Thể dục thể thao; Đại học Thể dục thể thao.

b) Kế toán: Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán; Tài chính; Kiểm toán.

c) Thủ Quỹ: Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế.

d) Tổ chức nhân sự: có trình độ Trung cấp Hành chính (mã số 01.004); có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính, Luật, Điện tử viễn thông (mã số 01.003).

đ) Quản lý lao động sản xuất dịch và sản xuất: Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Hành chính.

e) Y tế: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Y khoa.

g) Đào tạo hướng nghiệp: Tốt nghiệp đại học: Sư phạm; Quốc tế học; kế toán.

3. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (có chứng thực trong vòng 06 tháng) hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã, phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

g) Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

4. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 20/7/2019 đến hết ngày 19/8/2019.

5. Lệ phí xét tuyển: Mỗi ứng viên nộp phí xét tuyển 500.000 đồng cùng thời điểm nộp hồ sơ.

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 (Tổ Đào tạo nghề- Hướng nghiệp – lầu 1), địa chỉ số 112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1. Tiếp nhận và trả hồ sơ nếu không đủ điều kiện thành phần hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển phải nộp trực tiếp, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp thay, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các văn bằng, giấy tờ có liên quan để đối chiếu; hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019 (09:28 - 18/07/2019)
   Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1, năm học 2019 - 2020 (11:36 - 11/07/2019)
   Thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (19:15 - 09/07/2019)
   Thông báo tạm dừng thi tuyển công chức phường năm 2019 (17:02 - 04/07/2019)
   Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý Chợ Tân Định (09:02 - 03/07/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.