TIN TỨC & SỰ KIỆN * Chính trị - Xã hội

|

Chính trị - Xã hội

Thông báo về triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1

 

 

"Đối với vị trí Giáo viên: nội dung ôn tập bổ sung thêm Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 

Nội dung cụ thể theo thông báo: 357 TB-HĐXD.pdf


     

 
Các Chính trị - Xã hội đã đưa
   Danh sách ứng viên dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 (16:09 - 26/08/2019)
   Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020 (14:11 - 22/08/2019)
   Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 1 (13:52 - 31/07/2019)
   Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý Chợ Tân Định (17:34 - 30/07/2019)
   Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 (14:50 - 19/07/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.