TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quận 1 tổ chức phổ biến Luật Người khuyết tật và một quy định về các chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật

Ngày 23/7/2020, tại Đình Nhơn Hòa, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Phòng Tư pháp phối hợp Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh tổ chức phổ biến Luật Người khuyết tật và một quy định về các chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

 

Buổi phổ biến thu hút 62 lượt người tham dự. Qua hội nghị, các quy định của Luật Người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ được truyền tải đến người khuyết tật và gia đình một cách sinh động và hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn chuẩn bị một số câu hỏi đố vui pháp luật có quà tặng làm cho buổi phổ biến trở nên sôi nổi.     

 
Các Phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa
   Danh sách báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Quận 1 năm 2020 (19:09 - 14/09/2020)
   Phường bến nghe tổ chức hội nghị về gia đình (10:05 - 09/07/2020)
   Hội thi gia đình (15:03 - 07/07/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.