TIN TỨC & SỰ KIỆN * Tuyên truyền

|

Tuyên truyền

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến nhân dân về lập Quy hoạch , Kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 43, Luật Đất đai 2013 và Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện niêm yết và thu thập ý kiến nhân dân về Danh mục công trình thực hiện và Bản đồ của kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 1 từ ngày 12/10/2017 đến ngày 12/11/2017.
 

Nội dung góp ý, xin vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử: ttcntt.q1@tphcm.gov.vn, 

Đính kèm Danh mục công trình thực hiện và Bản đồ của kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

ban do kh su dung dat.jpg

danh muc cong trinh thuc hien trong nam 2018 tren dia ban Quan 1.pdf


     

 
Các Tuyên truyền đã đưa
   Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (các phường ngoài ranh 930ha) (16:24 - 16/08/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.