THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2

Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1.
 
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

     
2097-qd-ubnd.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5 (14:48 - 24/11/2017)
   Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhằ nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.