TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẦN 1 - NĂM 2023

1. Đối tượng tham dự:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân 10 phường.

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giáo viên, học sinh đang học tập và làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và 10 phường.

- Doanh nghiệp và người dân đang sinh sống trên địa bàn Quận 1.

 

2. Nội dung dự thi:

Sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước, bao gồm:

- Cải cách thể chế: Nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn Thành phố; đưa ra những bất cập, tồn tại trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, sở, ban, ngành từ đó đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các quy định không cần thiết vào văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Nhằm rà soát, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết TTHC để tiết kiệm thời gian, nguồn lực của cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC; đề xuất cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân.

- Hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp: Chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Bộ phận một cửa, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ đó đưa ra giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Sắp xếp, sáp nhập đảm bảo khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, tránh lãng phí; tổ chức thi tuyển các chức danh vị trí lãnh đạo; các chính sách thu hút người tài cho cơ quan, chính quyền Thành phố.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chính quyền điều hành nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc cung cấp, nghiên cứu các phần mềm, dịch vụ công dễ sử dụng; tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào trong hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước Thành phố.

* Yêu cầu của các mô hình, sáng kiến, giải pháp:

- Chưa từng đạt Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh qua các lần tổ chức của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Các mô hình, sáng kiến, giải pháp phải có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của Thành phố và của cơ quan, đơn vị.

3. Hình thức dự thi:

a) Vòng 01 (điểm tối đa 100 điểm):

Bài thi được trình bày tiếng Việt trên khổ giấy A4, đánh máy (Font chữ Times New Roman) hoặc viết tay. Đối với các bài thi

 

về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video thì ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video và gửi về Ủy ban nhân dân Quận 1 (thông qua Phòng Nội vụ Quận 1) như sau:

- Cá nhân, tập thể (là nhóm tác giả từ 02 người trở lên) tham dự cuộc thi gửi bài về cơ quan, đơn vị mình đang công tác và học tập hoặc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội Quận 1 và 10 phường mà mình là đoàn viên, hội viên. Bài dự thi cá nhân ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; đối với bài dự thi của của tập thể cần ghi rõ các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện.

b) Vòng 2:

- Ban Giám khảo Hội thi sẽ chấm điểm các sáng kiến có tổng điểm trung bình từ 80 điểm trở lên vào vòng 2.

- Các sáng kiến của cá nhân, tập thể vào vòng 2 tiếp tục thi phần thuyết trình bảo vệ sáng kiến của mình trước Hội đồng Ban giám khảo Thành phố.

4. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

a) Cơ cấu giải:

+ 02 giải nhất (01 giải cá nhân và 01 giải tập thể);

+ 04 giải nhì (02 giải cá nhân và 02 giải tập thể);

+ 06 giải ba (03 giải cá nhân và 03 giải tập thể);

+ 08 giải khuyến khích (04 giải cá nhân và 04 giải tập thể).

b) Mức thưởng (thực hiện theo Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị):

- Tập thể:

+ Giải nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng);

+ Giải nhì: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng);

+ Giải ba: 5.000.000đ (Năm triệu đồng);

+ Giải khuyến khích: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

- Cá nhân:

+ Giải nhất: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng);

+ Giải nhì: 3.000.000đ (Ba triệu đồng);

+ Giải ba: 2.000.000đ (Hai triệu đồng);

+ Giải khuyến khích: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

c) Các tập thể cá nhân đạt giải được Sở Nội vụ tặng Giấy khen và Biểu trưng do Công đoàn Viên chức Thành phố trao tặng.


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   Quận 1: Năng lực quản lý của người đứng đầu căn cứ theo DDCI (13:43 - 20/07/2023)
   Tập huấn triển khai hệ thống quản lý công tác Cải cách hành chính thành phố và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2023 (15:53 - 23/06/2023)
   Công bố Chỉ số CCHC năm 2022 và triển khai công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của Quận 1 năm 2023 (09:19 - 29/05/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.