TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

HỘI THI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỎI, THÂN THIỆN, SÁNG TẠO TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

Hội thi được tổ chức bởi UỶ BAN NHÂN DÂN - QUẬN ĐOÀN - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 với nhiều nội dung ấn tượng và giải thưởng hấp dẫn.

 

Hãy cùng tham gia hiến kế các giải pháp, sáng kiến hay góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính trên địa bàn Quận 1.

Vòng sơ khảo: 08g00 ngày 05/9/2023 - 13/9/2023

Công bố kết quả 15/9/2023

Hình thức thi trực tuyến

Cùng truy cập vào link https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-gioi-than-thien-sang-tao-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-chuyen-doi-so-nam-2023-49418 để tham gia nhé!


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẦN 1 - NĂM 2023 (10:44 - 30/08/2023)
   Quận 1: Năng lực quản lý của người đứng đầu căn cứ theo DDCI (13:43 - 20/07/2023)
   Tập huấn triển khai hệ thống quản lý công tác Cải cách hành chính thành phố và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2023 (15:53 - 23/06/2023)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.