TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách Quý III năm 2020

 

- Thực hiện chi ngân sách Quý III năm 2020.

- Thực hiện thu ngân sách Quý III năm 2020.

- Cân đối ngân sách Quận Quý III năm 2020.


     
NS Quy III 2020.pdf

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020 (17:41 - 13/09/2020)
   Công khai ngân sách Quý II năm 2020 (15:00 - 20/07/2020)
   Công khai ngân sách Quý I năm 2020 (16:50 - 15/04/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.