THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ra thông báo số 44/TB-UBND về việc Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1. TB 44.pdf

 

Hồ Sơ công bố công khai gồm:

+ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. QD 617.pdf

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh. BCTM KHSDD 2018.doc

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận 1. bdkhsdd 2018.rar

Ủy ban nhân dân Quận 1 trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn thể tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết./.


     

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (15:20 - 03/01/2018)
   Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2 (18:17 - 12/12/2017)
   Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5 (14:48 - 24/11/2017)
   Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.