THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1.

 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.


     
02-2018-QĐ-UBND.pdf

 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
   Quyết đinh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1. (11:14 - 22/03/2018)
   Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1. (11:14 - 22/03/2018)
   Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (11:13 - 22/03/2018)
   Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 (15:20 - 03/01/2018)
   Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2 (18:17 - 12/12/2017)
   Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5 (14:48 - 24/11/2017)
   Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)
   Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015 (15:53 - 11/10/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.