TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính * Bộ thủ tục hành chính chung _

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 08/9/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 65/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở
Chi tiết...
 
Quyết định số 4949/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05/11/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4949/2010/QĐ-UBND về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND quận, huyện trên địa bàn TP.HCM
Chi tiết...
 
Bộ thủ tục hành chính chung tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ thủ tục hành chính chung tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết...
 
Quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 05/11/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4948/2010/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và thay thế các thủ tục hành chính tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM
Chi tiết...
 
Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 28/8/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 58/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện, xã - phường - thị trấn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước
Chi tiết...
 
Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 16/8/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 55/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội
Chi tiết...
 
Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 14/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 14/8/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 54/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Chi tiết...
 
Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 27/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và UBND quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
Chi tiết...
 
Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 27/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 50/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chi tiết...
 
Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 20/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 48/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Chi tiết...
 
Các Bộ thủ tục hành chính chung đã đưa
  Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  dfstfyvhd
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.