HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2019

|

Năm 2019

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
Nội dung chi tiết theo văn bản: 01 NQ-HĐND.pdf

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.