HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Hoạt động giám sát

|

Hoạt động giám sát

Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân 10 phường, giai đoạn 2017 - 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận 1, giai đoạn 2017 - 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế tại các trường học do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế tại Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ
Chi tiết...
 
Báo cáo giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí sau giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Các Hoạt động giám sát đã đưa
  Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính 5 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé.
  Báo cáo kết quả khảo sát các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Đa Kao
  Báo cáo kết quả giám sát công tác điều tra, tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự của Công an Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2019
  Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1
  Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát và thẩm tra báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát tình hình tiêu thụ thịt lợn tại các chợ Quận 1 trước thông tin về dịch tả lợn Châu Phi
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.