HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2020

|

Năm 2020

Nghị quyết 15/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn sau kỳ họp thứ 16 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 14/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Chi tiết...
 
Nghị quyết 13/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 12/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019
Chi tiết...
 
Nghị quyết 11/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2)
Chi tiết...
 
Nghị quyết 10/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 09/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.