HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Kế hoạch - Chương trình giám sát

|

Kế hoạch - chương trình giám sát

Ke hoach giam sat
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của Quận 1 trong năm 2019
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác quản lý và kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
Chi tiết...
 
Kế hoạch số 12/KH-HĐND về Giám sát việc chi thu nhập tăng thêm cho các đối tượng theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố gắn với chỉ số hài lòng của người dân
Chi tiết...
 
Kế hoạch số 11/KH-HĐND về Giám sát công tác quản lý, giáo dục người chấp hành an treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Kế hoạch số 10/KH-HĐND về Phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Các Kế hoạch - Chương trình giám sát đã đưa
  Kế hoạch số 09/KH-HĐND về Giám sát về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 1
  Kế hoạch số 08/KH-HĐND về Giám sát, thẩm tra báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 1
  Kế hoạch số 07/KH-HĐND về Giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 1
  Kế hoạch số 06/KH-HĐND về Giám sát, thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
  Kế hoạch số 05/KH-HĐND về Giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn Quận 1 (giai đoạn từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020)
  Kế hoạch số 04/KH-HĐND về Giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong khu vực trường học Ban Kinh tế - Xã hội
  Kế hoạch số 03/KH-HĐND về Giám sát công tác thi hành án hình sự năm 2019 Ban Pháp chế
  Kế hoạch số 02/KH-HĐND về Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Quận 1 năm 2020
  Kế hoạch số 01/KH-HĐND về Khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (nCoV) tại Quận 1 của Ban Kinh tế - Xã hội
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.