HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2018

|

Năm 2018

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế (Ông Nguyễn Duy An)
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND Q1 (Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên)
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND Q1 (Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên)
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (Nguyễn tấn Đạt, Nguyễn Diệp Bích hạnh, Đàm Thái Sơn)
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (Lê Hoàng Châu, Bùi Văn Thịnh, Nguyễn Nguyệt Cầu)
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với Ông Trần Thế Thuận
Chi tiết...
 
Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Kinh tế Văn hóa Quốc phòng an ninh năm 2019
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Các Năm 2018 đã đưa
  Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 16 tháng 8 năm 2018)
  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019
  Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với Ông Huỳnh Thanh Hải
  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách quận năm 2017
  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND Quận 1
  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về miễm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 ông Huỳnh Thanh Hải
  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
  Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chất vấn tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.