HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2016

|

Năm 2016

Nghị quyết 50 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 49 về chương trình hoạt động giám sát năm 2017

 

Chi tiết...
 
Nghị quyết 48 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Quận 1

 

Chi tiết...
 
Nghị quyết 47 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2017
Chi tiết...
 
Nghị quyết 46 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017

 

Chi tiết...
 
Nghị quyết 45 về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 44 về chương trình giám sát qúy 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Nghị quyết 43 về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Nghị quyết 42 về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 41 về việc phê chuẩn điều chỉnh chức danh Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Các Năm 2016 đã đưa
  Nghị quyết 39 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Đa Kao, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 38 về việc ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định thực hiện đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 1
  Nghị quyết 37 về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2017
  Nghị quyết 36 về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020
  Nghị quyết 35 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016
  Nghị quyết 34 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 33 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 32 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Tân Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 31 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Tân Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 30 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.