HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND Q1 Khóa X
Chi tiết...
 
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND quận khóa X, kỳ họp thứ 6
Chi tiết...
 
Nghị quyết về chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Tòa án nhân dân quận tổ chức Hội nghị Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị đã bầu ra 01 Trưởng đoàn và 02 Trưởng Phó đoàn, Trưởng đoàn là Bà Lê Thị Tự - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Phó Trưởng đoàn là Bà Lê Thị Yến Nhi và Ông Nguyễn Chí Minh

Chi tiết...
 
Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận

Tại kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân quận ngày 06/10/2016, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận. Theo đó hoạt động giám sát quý 4 năm 2016 gồm các nội dung: giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân quận

Chi tiết...
 
Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1

Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Quận 1 ngày 06/10/2016, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã ban hành Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 1. Theo đó, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân gồm 5 chương, 31 điều, cụ thế:

Chương I: Nội quy chung, từ Điều 1 đến Điều 13

Chương II: Phiên họp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, từ Điều 14 đến Điều 25

Chương III: Quyết định vấn đề quan trọng của Hội đồng nhân dân, từ Điều 26 đến Điều 29

Chương IV: Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Điều 30

Chương V: Điều khoản thi hành, Điều 31

Chi tiết...
 
Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp lần thứ 3 ngày 06/10/2016 Hội đồng nhân dân quận đã ban hành Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó Hội đồng nhân dân quận đã thống nhất trong việc tổ chức kỳ họp, các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hoạt động trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác

Chi tiết...
 
Các Nghị quyết đã đưa
  Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017
  Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1
  Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1
  Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.