HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Tòa án nhân dân quận tổ chức Hội nghị Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị đã bầu ra 01 Trưởng đoàn và 02 Trưởng Phó đoàn, Trưởng đoàn là Bà Lê Thị Tự - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Phó Trưởng đoàn là Bà Lê Thị Yến Nhi và Ông Nguyễn Chí Minh

 

     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận (15:41 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1 (15:35 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:27 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:21 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.