HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Nghị quyết

Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

(ngày 14, 15 tháng 12 năm 2017)

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.


     
13.NQ.HĐND.pdf

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 (18:18 - 15/01/2018)
   Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018 (18:18 - 15/01/2018)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16:02 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận (15:41 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1 (15:35 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:27 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:21 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.